برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان کلبه عشق pdf از فاطمه عابدین زاده با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان فاطمه عابدین زاده مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه

خلاصه رمان:

شبنم: زلیل نشی دختر منو با این داداشـه اجنبیت دیگـه تنها نذار ای بابا من نمـی خـوامش
خنده ای کردم که صدای جیغش بالا رفت
شبنم: بایـدم بخندی تـو واسم زیادی بودی دیگـه این داداشت هم شـده آقا سر من
خنده ای بلندتر کردم که خـودشم خنده اش کرد
شبنم: ولی خیلی آقاست
خنده ام قطع شـد شبنم چی گفت: تـو چی گفتی
شبنم: هیچی بابا(صدایش غمـگین شـد)شروین بهم گفت
آهی کشیـدم و لبخندی زدم برای من مهم نبود وحیـد برای من هیچی نبود که به خاطر کـارش ناراحت شم ارزشش را نداشت
شرین: ولش کن آدم که نیست

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان