برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان کـاش هنوزم عاشقم بودی pdf از شـهلا خـودی زاده با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان شـهلا خـودی زاده مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه

خلاصه رمان کـاش هنوزم عاشقم بودی

دختری به ظرافت بلور، دختری به نرمـی پر، اما به سختی سنگ…

مقاوم و محکم هم چون کوه…. داستان روایت دختریست که با

مشکلات و فراز و نشیب های زندگیش مـی جنگـه اما خـوب هر آدمـی یه جا

هر چقدر هم که مقاوم و قوی باشـه باز هم احتیاج به یه حامـی داره

به کسی که بتـونه بهش تکیه کنه و اون جایی که دختر قصه ی ما کم مـیاره

رمان پیشنهادی:دانلود رمان عرق سگی مسیحه زادخـو

متن اول رمان کـاش هنوزم عاشقم بودی

دستی به پیشانی مرطوبش کشیـد و عرق نشستـه

بر آن را پاک کرد. هر گـاه این گونه به فکر فرو

مـی رفت تمام تن و بدنش خیس مـی شـد.

به آرامـی از جا بلند شـد و به سمت کمد لباسش رفت.

دستش را به نرمـی روی بدنه ی فلزی و رنگ و

رو رفتـه ی آن کشیـد و نگـاه غمـگینش را دوباره در

اتاق چرخاند. اتاقـی که سال ها محل زندگیش بود.

سال هایی که باالخره با تمام سختی هایش به

پایان رسیـده بود. سال های بی کسی و تنهایی!

تمام زوایای اتاق را از نظر گذراند…

سه کمد کوچک فلزی و سه تخت یک نفره،

تنها وسایل اتاق بود و پنجره ی بزرگ و چوبی که رو

به حیاط قرار داشت. پنجره های که بارها زمان دلتنگی هایش گوشـه ای از آن

مـی نشست و تا ساعتـها در سکوت به بیرون خیره

مـی شـد و همـیشـه ی خدا در زمستان از ال به

الی درزهایش سوز بدی مـی آمد. لبخند تلخی کنج لبانش نشست…

داشت با تمام داشتـه ها و نداشتـه هایش خداحافظی مـی کرد…

مـگر نه این

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان