برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان ورونیکـا تصمـیم مـیگیرد بمـیرد pdf از پائولو کوئلیو با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان پائولو کوئلیو مـیباشـد

موضوع رمان عاشقانه/خارجی

خلاصه رمان

ورونیکـا دختر جوانی‌ که‌ به‌ دنبال‌ مرگ‌ رفتـه زندگی‌ را مـی‌یابد او نزدیک‌ یک‌ هفتـه‌ بین‌ زندگی‌ و مرگ‌ سرگردان‌ است ولی‌ آگـاهی‌ اش‌ از مرگ‌ باعث‌ مـی‌شود شـدیـدتر زندگی‌ کند و کـارهایی‌ را انجام‌ دهد که‌ پیش‌ از آن‌ هرگز نکرده‌ بود ورونیکـا به‌ آن‌ چه‌ ندارد مـی‌اندیشـد و زندگی‌ خـود را دوباره‌ ارزیابی‌ مـی‌کند
به نظر مـی رسد که ورونیکـا هرچه مـی خـواهد دارد شب ها برای تفریح بیرون مـی رود با مردهای جذاب ملاقات مـی کند اما شاد نیست در زندگی اش چیزی کم است برای همـین است که صبح روز ۱۱ نوامبر سال ۱۹۹۷ تصمـیم مـی گیرد بمـیرد با قرص دست به خـودکشی مـی زند و هرچند خـودکشی اش موفق نیست دکتر به او..

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان