برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان نیستی تا ببینی pdf از Mahtabiii75 با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان Mahtabiii75 مـیباشـد

موضوع رمان: عاشقانه

خلاصه رمان

گذشتـه درچشمانم مانده است///

عبورثانیه های ردشـده درتمام نگـاه هایم مشـهود است///

چشمانت راباشقاوت تمام برروی حقایق بستی///

صبورمـیمانم وبی تفاوت مـیگذرم///

که نفهمـی هنوزهم دوستت دارم///

بی تـو بودن رامعنامـیکنم باتنهایی وآسمان گرفتـه///

آسمان پرباران چشمهایم///

بیتـو بودن رامعنا مـیکنم باشمع///

باسوزش ناگریزشمعی بی پروانه///

بی تـو بودن راچگونه مـیتـوان تفسیرکرد///

وقتی که بی تـو بودن خیلی دشواراست؟

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان غرور یخی یک ستاره سرد

 

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان