رمان

دانلود رمان مهبد pdf از malihe2074 با لینک مستقیم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان مهبد pdf از malihe2074 با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان malihe2074 مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه

خلاصه رمان مهبد

مهبد پسری از تبار رنج و سختی و مردانگی. از جنس احساس و غیرت

از جنس مقاومت… بزرگ مردی کوچیک که برای محافظت از خـواهر برادرای

کوچیکش جنگیـده با تمامـی مشکلاتش. برای رسیـدن به عرش تلاش کرده…

و از اون طرف رایکـا دختری که روزی سرد ،مغرور و خـودخـواه بوده پولهای

پدرش از پارو بالا مـیرفتـه…!کسی نمـی فهمه حکمت خدا رو.. مهبد به رایکـا دل مـی بنده و… !

همراهمون باشین تا باهم ببینیم ایا مـیشـه دو قشر متفاوت از جامعه کنار هم

با هم عاشقانه بمونن و به اهدافشون برسن یا نه!

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان من بازیچه نیستم

قسمت اول رمان مهبد

چشمهامو با یه جعبه چوب کبریتم نمـیشـد باز نگـه

داشت! چرتم گرفتـه بود و صدای درس دادن خانم

معلم قطع و وصل به گوشم مـیرسیـد. اما تمام سعیم

این بود که دقت کنم و یاد بگیرم اما نه که نه مغزم

فرمون نمـیـداد !صدای معلم مانع خـوابیـدنم مـیشـد:

_پس به این ترتیب سه ضرب در چهار چند مـیشـه

بچه ها؟!

دیگـه هیچی نشنیـدم . نمـیـدونم چقدر گذشتـه بود که

دستی رفت رو شونم و تکونم داد با ضرب از جام

پریـدم و دورو برمو نگـاه کردم که چشم های عسلیم

قفل شـدن تـو یه جفت چشم های قهوه ای تیره که

مهربون نگـاهم مـیکردن و لبخند زیبایی که لبای خانم

معلم مـیزد بهم. معلم تازه کـار و جوونی بود که به

علت مهربونیش مورد پسنده بچه ها بود. با ترس و

اضطراب گفتم:ب… ب… بخشیـد نفهمـیـدم کی خـوابم برد!

صندلیشو کشیـد جلو و گفت:

_مهبد باره سومـیه که سر کـالس من مـیخـوابی!

خجالت زده سرمو انداختم پایین و گفتم:

_عذر مـیخـوام خانم!

نگـاه موشکـافانه و …

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا