برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان من عشق را سروده ام pdf از الف صاد با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان الف صاد مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه

خلاصه رمان:

 در ِ بیمارستان از آژانس پیاده شـد.از درون ِ کیفش چند ده تـومانی را درآورد و به راننده داد و به سرعت از ماشین خارج شـد و به طرف بیمارستان از عرض ِ خیابان گذشت.فریادهای راننده را ازپشت…

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان