برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان ملاقات در روز سرد برفی pdf از الف با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان الف مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه

خلاصه رمان:

 کنار یخچال ایستاد. درش را باز کرد و نگـاهش را داخل یخچال چرخاند تا چیزی برای شکم گرسنه اش پیـدا کند. یخچال پر بود از غذاهای نیم خـورده و فست فود. اخم هایش را در هم کشیـد. نگـاه کردن به ظرف مـیوه ، معده خالیش را تحریک مـی کرد. بی خیال سوزش احتمالی معده اش شـد و خیار و نارنگی ای برداشت و به در یخچال تکیه داد.

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان