برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان محلل pdf از سوگند با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان سوگند مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه

خلاصه رمان:

شراره به اصرار پدرش با آرش ازدواج مـیکنه اما به خاطر دخالت های مادر آرش؛
از هم جدا مـیشن این اتفاق دو بار مـیفتـه و هربار به اصرار آرش و به خاطر پدرش که بیماری قلبی داشتـه مجبور مـیشـه دوباره با آرش ازدواج کنه…

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان