برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان متجاوز دوست داشتنی pdf

با لینک مستقـیم برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDf

موضوع رمان :عاشقانه

خلاصه رمان:

صدای فریاد پر از دردم مـیون شلوغی بیرون از اتاق گم شـد. – تروخدا ولم کن.

به من دست نزن من دخترم! لعنتی مـی شنوی چی مـیگم؟ با تمام قدرت به

سینه پهن و عضله ایش مشت مـی زدم. – مارتین تروخدا نکن! بی تـوجه به التماسای من زیر … / پایان جالب!

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان