برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان لیلیم باش مجنون مـیشوم pdf از آیسا سادات حسینی

با لینک مستقـیم برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

 موضوع رمان: عاشقانه

خلاصه رمان لیلیم باش مجنون مـیشوم

آرسین با زانو نشست رو زمـین و یقم و تـو دستش گرفت جرات نگـاه کردن به

چشمای عصبانیش و نداشتم انقدر عصبانی بود که هر لحظه ممکن بود

بزنه بلایی سرم بیاره گند زده بودم گندی که هیچ جوابی براش نداشتم

چون از قبل برام خط و نشون کشیـده بود که وارد این اتاق نشم با صدایی

که از شـدت عصبانیت خشـدار شـده بود غریـد: _اینجا چه غلطی مـی کنی؟

مـگـه نگفتم حتی به این اتاق نزدیکم نشو ها؟! صداش انقد بلند بود که

از ترس چشمام و رو هم گذاشتم سکوتم و دیـد همون طور که یقم

تـو دستش بود تکونم داد _با تـوام مـگـه نگفتم به این اتاق نزدیک نشو

سرم و بلند کردم و زل زدم تـو چشماش نبایـد ضعفم و مـی دیـد…

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان نجوای آرام

دانلود رمان حقارت یک صدف

دانلود رمان تـوتیای چشمم

دانلود رمان حاملگی اجباری

 

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان