برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان عشق پناهگـاهم باش pdf از ریحانه اخـوان با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان ریحانه اخـوان مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه

خلاصه رمان:

پسری از وجود آتش و از جنس سنگ ، دختری از وجود احساس و از جنس شیشـه
پسری که از همهٔ بی احساسی ها کـامل شـده و دختری که از شیطنت ساختـه شـده
پسری که انتقام و نفرت ذره به ذره تمام وجودش را به تصاحب برده و دختری که مهر و وفا محبت دردلش رخنه کرده
پسر گذشتـه خـوفناکی داشتـه و دختر گذشتـه اندوهبار
پسری که از تمام دار دنیا یه قلب زخم خـورده دارد و دختری که تمام دارایی اش بی کسی هایش است

لینک دانلود به درخـواست نویسنده برداشتـه شـد

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان