برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان عشق من خجالتیه pdf از آرزو دهقانی با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان آرزو دهقانی مـیباشـد

موضوع رمان : عاشقانه/طنز

خلاصه رمان عشق من خجالتیه

یه داستان … یه زندگی… یه دختر به اسم دریا شریفی… دختری شیطون،

با دو تا دوست مثل خـودش که قصد دارند با هم به یه مسافرت چند روزه برن

اما تـوی راه اتفاقـی مـیوفتـه و این جاست که سرنوشت دختر شیطون ما

رو با پسر خجالتی قصه مون آشنا مـی کنه؛ اما این آشنایی به کجا

کشیـده مـی شـه؟

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان هجده سالگی

قسمت اول رمان عشق من خجالتیه

خـوب این که درستـه، اینم همـین طور، بقـیه رو هم که چک کردم.

نفسم رو از سر آسودگی بیرون دادم و با خـودم گفتم:

آخیش باالخره تموم شـد.

نگـاهی به اطرافم انداختم و سپس با استرس از جام بلند شـدم و به طرف خانمـی که

پاسخنامه ها رو تحویل مـی گرفت رفتم. بعد از این که پاسخنامه رو تحویل دادم، با

سرعت از جلسه بیرون اومدم و با خـودم گفتم:

خـوب اینم از کنکور دریا خانوم، بزن بریم ددر دودور.

به طرف پارکینگ مؤسسه رفتم و سوار دویست و شش عروسکم شـدم و همـین که از

مؤسسه بیرون زدم؛ پام رو روی گـاز گذاشتم و صدای آهنگ رو تا تـه بلند کردم.

تا رسیـدم خـونه، مردم همه یک سفر ماه عسل با عمه ام رفتند و برگشتند؛ بس که با

فحش هاشون من و عمه ی گرامم رو مستفیض کردند. وقتی به خـونه رسیـدم، در رو با

ریموت باز کردم و وارد شـدم.

به طرف در سالن رفتم و همـین که وارد شـدم، با که جیغ بلند، که از صداش گوش خـودم

هم کر شـد، دیگـه چه برسه به بقـیه گفتم:

سال…م.

مامان هم با ترس از آشپزخـونه بیرون پریـد و گفت: یا ابوالفضل، دختر چتـه تـو؟

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان