برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان عشق مثل عطر نیست که بپره pdf از محدثه با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان محدثه مـیباشـد

موضوع رمان:عاشقانه/اجتماعی

خلاصه رمان عشق مثل عطر نیست که بپره

 درباره دختری ب اسم اوا هست

دختری از جنس شیشـه

سرد و شکننده با هدفی بزرگ…

ک ب خاطر هدفش وارد ی خـونه مـیشـه و اونجا ی پسر از جنس غرور سد راهش مـیشـه

اما وقتی داره یواش یواش قلب سنگی پسر داستانمون نرم مـیشـه با یه اتفاق همه چی

عوض مـیشـه و اون دختر شیشـه ای دیگـه قلبش شفاف نیست جوری ک انگـار همه رو دست

خـوردن و یکی از اول اونا رو مثل ی مهره تـو ی بازی تکون مـیـداده و

رمان پیشنهادی:دانلود رمان عرق سگی مسیحه زادخـو

قسمت اول رمان عشق مثل عطر نیست که بپره

عشق با چهره ی زیبا ش بلند مـیشـه و رو ی یخ با حماقت

مشغول رقص مـیشن ناگـهان پای عشق سر مـیخـوره و

صورت خـوشکلش الان پر از جای زخمه حماقت ناراحت از کـارش

همونجا عهد مـیبند ه هیچوق ت عشق رو تنها نزاره

واسه همـینه که الان مهربون ی وجود نداره و همه جا لبری ز از بی رحمـی واسه همـینه

که الان همه دروغ رو مشکل کـاراشون مـیبینن و قشنگ و آراستـه تصورش مـیکنن

بخاطر همـینه که داخل زمان ما همه عشق رو زشت و ترسناک مـیبینن و وقت ی هم

که تازه ذات اصلیش رو درک م یکنن، حماقتاشون شروع مـیشـه چون

حماقت با وفاست و هنوز که هنوزه عشق رو تنها نذاشتـه

– اَهههههههه بازم بدبخ تی باز م

مشکلات بازم درد بازم تحق یر بازم خـورد شـدن

اگـه مجبور نبودم مـیمردم هم این کـارو نمـیکردم خدایا تـو بگو من چ ی کـار کنم اصلا حالا

که این طوره همـی ن الان ی ه سن گی چیزی از آسمون بفرست من

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان