برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان عشق با اعمال شاقه pdf از ایکسا خانوم با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان ایکسا خانوم مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه

خلاصه رمان:

یه لبخند مسخره تحویلش دادم و بی خیال روشن کردن ماشین شـدم ، دنده رو آزاد(بوش) کردم و از ماشین پیاده شـدم و سعی

کردم ماشین و جلو ببرم یه خرده جلو رفت دوباره بر گشت سرجاش .پسره که تقلامو دیـد رفت پشت ماشین و ماشین و هول داد

تا جلوتر بره ترمز دستی رو کشیـدم و در و قفل کردم ،بدون حتی تشکری راه سمت آسانسور و در پیش گرفتم.

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان