برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان شمس القمر pdf از آرزو طهماسبی_آیلار سبحانی

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان آرزو طهماسبی_آیلار سبحانی مـیباشـد

موضوع رمان: عاشقانه

خلاصه رمان شمس القمر

روایتگر دختری محکم است که کهولت سن پدرش باعث آلزایمر خفیف او مـی‌شود و قمرالملوک اختیار دار تام مـی‌شود

اما با کمبود بودجه مواجه مـیشن که همـین باعث مـی‌شود رقـیب های قدر برای سهام کـارخانه دندان تیز کنند

در این مـیان پای مهمانی ناخـوانده به عمارت و کـارخانه باز مـی‌شود که…

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان در حوالی بهمن ماه

دانلود رمان به رسم خاطرات

قسمت اول رمان شمس القمر

از ماشین پیاده شـدم و سری برای محمود خان “نگـهبان” تکون دادم و

وارد فضای پر سر و صدای کـارخـونه شـدم.

علی رضا “دستیار” بابا بود که در زمان نبود مـیبایست گزارشات رو

تحویل من مـیـداد. برای همون دنبالم وارد دفترم شـد تا زمانی که روی

صندلی ننشستـه بودم و سفارش کـاپوچینو هر روزم رو به مهدی نداده

بودم، لب از لب باز نکرده بود.

خرت و پرت های روی مـیزم رو مرتب کردم. پرونده های مهمم رو

گذاشتم کنار تا زمانی که علیرضا از اتاق خارج بشـه بعد به سرجاش

برگردونم. در اتاق که زده شـد بیا تـویی گفتم که مهدی با سلام آرومـی

داخل اومد و کـاپوچینو رو روی مـیز گذاشت و رفت. تمام این مدت

علیرضا گوشـه ای ایستاده بود با اخم کمرنگی زمـین رو نگـاه مـیکرد.

– گزارش!

سرش رو بالا آورد و از تـوی دستش گزارشات امروز رو داد.

– نیم ساعت دیگـه با وکیل عنایت خان جلسه دارین! ساعت دوازده هم با

جناب موسوی قرار داریـد. ساعت یک و نیم هم بایـد برای بازرسی جنس

ها بریـد…

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان