برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان شلیک آزاد pdf از فاطمه تاجیکی

با لینک مستقـیم برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

 موضوع رمان: عاشقانه

 خلاصه رمان شلیک آزاد

ستاره دختری که برای پیـدا کردن کـار به تـهران مـی‌رود و خانه خاله‌اش ساکن مـی‌شود

در مـیان درگیری‌هایش با خشایار پسرخاله‌اش مردی را مـی‌ییند که او را از دست

خشایار نجات مـی‌دهد! سیاوش خلافکـاری که دیوانه‌وار عاشق ستاره است

اما دیـدار آن دو شروع ماجراست و…

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان ارباب شاهین

دانلود رمان شراب سفیـد

دانلود رمان او شاهد بود

قسمتی از رمان

فنجان قهوهاش را برداشت وارد پذیرایی شـد روی مبل راحتی قهوه ای

رنگ نشست تلویزیون را روشن کرد پس از بالا و پایین کردن کـانالها

روی شبکه خبر مکث کرد آرام شروع به خـوردن قهوه اش کرد

نگـاهاش خیره تلویزیون روبه رویش بود اما افکـارش حوالی گذشتـه پرسه

مـیزدند و سعی داشتند گذشتـه را مرور کنند ذهنش به چندسال قبل

برگشت زمانی که در کـافیشاپ مشغول پیـدا کردن کـار بود

“چند سال قبل”

پر حرص و کلافه خـودکـارش را روی مـیز قرار داد اشک در چشمان

درشت مشکی رنگش حلقه بست آخر او را چه به تـهران زندگی کردن؟!

این هم از تـهران؛ کـار کجا بوده؟ آن هم با ا ین مدرکی که او داشت

فنجان قهوهاش را برداشت به لبش نزدیک کرد که دوباره نگـاه خیره اش

را حس کرد اخم هایش را درهم کشیـد با خـود گفت:

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان