ایران رمان
دانلود رمان رایگان pdf
دانلود رمان شعله شب pdf از Miss_Farnoosh با لینک مستقیم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان شعله شب pdf از Miss_Farnoosh با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان Miss_Farnoosh مـیباشـد

موضوع رمان: عاشقانه

خلاصه رمان شعله شب

گیسو موحد به دلیل اتفاقات مجهول گذشتـه با خـودِ واقعیش تفاوت زیادی پیـدا کرده.

در این بین چیزهای زیادی از دست رفتـه؛چیزهایی که بازگشتشون محال به نظر مـیرسه!

اما ماه همـیشـه پشت ابر پنهون نمـیمونه! با روشن شـدن جریانات گیسو قدم در راهی نامعلوم مـیذاره،

راهی که همه چیز رو عوض مـیکنه! همه چیـز!..

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان آرام بغل بگیر مرا

قسمت اول رمان شعله شب

دستش دور سرم مـیچرخیـد و بھ وضوح مـیتـونستم کم شـدن حجمشون رو از روی

صورتم حس کنم،با ھر چرخش نفسھام کشـدارتر مـیشـد و حلقھ دستام سفت تر

نمـیخـواستم بھ این فکر کنم کھ بازھم از موفقـیت نشونھ ای نباشھ..نمـیتـونستم فکر کنم

بازھم یھ شکست خـورده بھ تمام معنا ھستم و ھمھ ھست و نیستم تباه شـده ست!

درست ھمون لحظھ مـیون افکـار مغشوشم،جریان ھوا رو روی پوستم حس کردم

پوست صورتم باد خـورد و خنک شـد یھ چرخش دیگھ دور سرم و حالا

کـامل شـده بود تمام باندھا کنار رفتھ بود اینو مـیتـونستم از سبکی صورتم حس کنم!..

چشم بستم تا نبینم .

چشم بستم تا مجددا برام ھمھ چیز یاد اوری بشھ .

چشم بستم تا چھره ام رو تـو خاطرم نگھدارم و یادم بمونھ کی بودم .

خیلی چیزا قرار بود از ھمـین لحظھ تغییر کنھ خیلی از چیزھایی کھ از مدتھا قبل

براشون برنامھ داشتم خیلی چیزالھجھ غلیظ انگلیسی اش تـو فضای مسکوت منعکس شـد:

-نمـیخـوای چشماتـو باز کنی گیسو جان؟ با دستش بھ اینھ سمت چپم اشاره کرد:قوی

باش دختر!

مردمک چشمام دو دو مـیزد،پریـدن پلک راستم رو حس کردم، لبخند مرموذی روی

لبھای پروفسور ھانس نشستھ بود

لبخندی کھ ترغیبم مـیکرد بھ پاھای بی جونم حرکت ببخشم تا بھ جلو حرکت کنم…

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

  • احسان
لینک کوتاه مطلب:
موضوعات
درباره سایت
توضیح کوتاه درباره سایت
آخرین نظرات
کلیه حقوق این وبسایت متعلق به " ایران رمان " بوده و هر گونه کپی برداری ممنوع میباشد!
طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه ای کپی برداری از قالب و محتوا پیگرد قانونی خواهد داشت.