برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان سوگلی حرمسرا pdf از منوچهر دبیرمنش با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان منوچهر دبیرمنش مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه/اجتماعی

خلاصه رمان:

آن شب باز منوچهر مـیرزا خـوابش نبرده بود شقـیقه‌هایش داغ شـده بودند و قلبش زیادتر از حد معمول مـی‌طپیـد مناظر عجیب و
غریبی جلوی چشمش رژه مـی‌رفتند و نگین را به هزار شکل مـی‌دیـد گـاهی او را مـی‌دیـد که مقابلش نشستـه است و دارد مسخره‌اش مـی‌کند و با خنده استـهزا‌آمـیزی دور مـی‌شود گـاه فرخ مـیرزا را مـی‌دیـد که با شمشیر آختـه به او حمله کرده است هر چه مـی‌کرد نمـی‌تـوانست خـود را از شر این تخیلات رها کند///

از جا بلند مـی‌شـد و در اتاق راه مـی‌رفت، ولی هنوز چند قدمـی برنمـی‌داشت که بی‌اختیار زمـین مـی‌خـورد و اتاق دور سرش مـی‌چرخیـد
در همـین حال بود که حس کرد باد سردی به داخل اتاق وزیـد و در باز شـد و او قـیافه آشنایی را در مقابل خـود دیـد آن آشنا آمد،
دولا شـد و دستش را در جیب نیم تنه او کرد و چیزی را در آن‌جا گذاشت و با همان سرعتی که ظاهر شـده بود، رفت پلک‌های
منوچهر مـیرزا سنگین بودند و نمـی‌تـوانست حرکتی بکند، برای همـین روی زمـین دراز کشیـد و خـوابیـد……

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان