برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان سرنوشتی به تاریکی شب pdf بنت الهدی.ج با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان بنت الهدی.ج مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه/ازدواج اجباری/هم خـونه ای/انتقامـی

خلاصه رمان:

نفس دختری ۲۱ ساله یتیم اما پولدار یک نفر پشتشـه اما خـود نفس هم اون فرد رو نمـی شناسه پسر خاله هاش و پسر دایی هاش مـیـدزدنش و مـیبرنش خـونه خانواده مادری نفس چون نفس و داداشش نریمان بعد از مرگ مادرشون که سالها پیش فوت کرده قطع رابطه مـیکنن// و با خانواده پدریشون رفت و آمد مـیکنن..
دایی و زن دایش و پسر داییش از خارج مـیان نفس با پسر خالش نویـد که بهش مـیگفتـه داداش نامزدی مـیکنه اما پسر داییش باراد که مردی سرد و مغروریه هر کـاری مـیکنه که به نفس تـوجه نکنه باز عاشق نفس مـیشـه //

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان