برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان زهر تاوان pdf پگـاه با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان پگـاه مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه

خلاصه رمان:

عصیانگری که آمده تا قصاص کند. تا به جبران آتشی که بر جانش افتاده

زندگی دیگران را بسوزاند و بخشکـاند

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان