برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان دکتر هات من جلد دوم (فاحشـه جشم آبی) pdf از زهرا با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

          نویسنده این رمان زهرا مـیباشـد

        موضوع رمان: عاشقانه

     خلاصه رمان دکتر هات من

نفس عمـیقـی کشیـدم و ۳دم باقـی مونده رو برای رسیـدن به اتاق ریاست برداشتم خـواستم

چند تقه به در بزنم که صداشون باعث شـد با فضولی سرمو به در بچسبونم: _سریع تر بایـد عقدم کنی نریمان …

مـیفهمـی بابابزرگم داره مجبورم مـیکنه به خاطر ارث و‌مـیراث زن پسر عموم بشم ؟

لبخند محوی روی لب هام نشست چه پا قدم سبکی داشتم _ اونوقت بدون ارث و‌مـیراث پدر بزرگت چطوری زندگی کنیم ؟

کمـی از در فاصله گرفتم و با بدجنسی اروم خندیـدم ….

پس جناب سرگرد عزیزمون هم برای ثروت پدربزرگ نامزد عزیزش دندون تیز کرده بود.

دوباره گوشمو چسبوندم به در صدای لوس ساحل رو مغزم راه رفت _نریمان !

_ببین ساحل انقدر تـو زندگیت غلط کـاری داشتی که الان سازمان قبول نمـیکنه زنم باشی …

.

.

.

*پارت گذاری در چنل دنیای رمان*

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان