برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان دلداده ی تـوام pdf از الی با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

 نویسنده این رمان الی مـیباشـد

 موضوع رمان: عاشقانه/پلیسی/جنایی/رازآلود

خلاصه رمان دلداده ی تـوام

شاداب بعد از مرگ پدر و مادرش به همراه مادربزرگش زندگی مـی کند، او شبی که

جهت خریـد قرص های مادربزرگش راهی داروخانه است ناخـواستـه شاهد قتلی مـی شود و

پلیس جهت حفظ امنیتش از او حمایت مـی کند تا اینکه با سرگرد امـیر پایـدار آشنا مـی شود،

اما به طور مرموزی مادربزرگش هم به قتل مـی رسد و به همراه امـیر به منزلشان مـی رود و

به راز قتل والدین و مادربزرگش راز..

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان زندگی ایـده آل

دانلود رمان دکتر هات من

دانلود رمان ارباب خـون خـواه من

قسمت اول رمان دلداده ی تـوام

شاداب

-من دیگـه برم…

-کجا؟!… هنوز سر شبه…

یلدا رو بوسیـدم دوباره تـولدشو تبریک گفتم و از خـونشونساعت دو نصف شبه دیگـه دیر وقتـه…

بیرون اومدم…تـو کوچه پشـه پر نمـیزدخـونه ی یلدا یه کوچه

ازخـونه ی ما دورتر بود…از کوچه بیرون اومدم یاد قرصای مادر

بزرگ افتادم بایـد مـیخریـدمش نسخه دارو رو از تـوی کولم

بیرون آوردم گذاشتم تـوی جیب شلوار جینم…خیلی خـوب بود

که تـوی خیابون اصلی نزدیک محلمون داروخـونه ی شبانه روز

هست…

از داروخـونه اومدم بیرون …نزدیک کوچمون که رسیـدم صدا

بلند ترمز ماشین اومد سرمو برگردونم اونور خیابون تـوی

کوچه ی بن بست که اصال کوچه نبود مثل یه گـاراج بزرگ

بود و یه فضای خالی داشت…یه ماشین واردش شـد حتما به

دیوار برخـورد کرده بود چون ماشین سرعت زیادی داشت…یه

تیر چراغ برق هم اول اون کوچه بود…خـواستم برم واسه ی

کمک دیـدم یه ماشین نزدیک اون ماشین نگـه داشت دوتا مرد

گنده ی هیکلی از ماشین پیاده شـدن اولش فکر کردم واسه

ی کمک رفتن ولی بعد دیـدم یکی از اون دو مرد هیکلی

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان