برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان دختر مساوی شیطنت پسر مساوی غرور pdf از فاطمه

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

 نویسنده این رمان فاطمه مـیباشـد

 موضوع رمان: عاشقانه

خلاصه رمان دختر مساوی شیطنت پسر مساوی غرور

ارتان:چون که لباسای مامانمو خراب کرده بود این دفعه ابتینم اعصابش خـورد شـد ابتین:

یعنی چی اخه لباس مامان بوده اونم اگـه دلش مـیخـواست مـیزدش تـو چرا زدیش ارتان:

مم.من من به ملیسا حسودیم مـیشـه همتـون به اون تـوجه مـیکنین و بدو بدو رفت تـو

اتاق منو نشست عمه:برای هزارمـین بار پشیمونم که دوقلو اوردم

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان چادر خـونی

دانلود رمان قند مکرر

دانلود رمان دلوین

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان