برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان خـودم را به آتش کشیـدم pdf از مهرا با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان مهرا مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه

خلاصه رمان:

 وقتی کسی مـی پرسد چند بار در زندگی عاشق شـده ای خنده ام مـی گیرد، چون باور ندارم کسی بیشتر از یک بار بتـواند عاشق شود. نفرات بعدی یا به پندار بعضی ها عشق های بعد، تنها آدم هایی هستند که به جبر روزگـار وارد زندگیت مـی شوند و گـاهی انسان آن قدر به آن ها وابستـه مـی شود که…

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان