برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان خلوت شب های تنهایی pdf از فهیمه رحیمـی با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان فهیمه رحیمـی مـیباشـد

موضوع رمان : عاشقانه

خلاصه رمان خلوت شب های تنهایی

از پله های زیر زمـین چاپخانه باال آمدم تا در مـیان ازدحام مردمـی که در حال رفت و آمد بودند

شایـد بتـوانم سهمـی از هوای آزاد خیابان داشتـه باشم و دوباره به آن دخمه باز گردم .

وانت بار برای تخلیه کـاغذ درست روبروی چاپخانه پارک کرده بود و…

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان ابلیس کوچک فهیمه رحیمـی

قسمت اول رمان خلوت شب های تنهایی

از پله های زیر زمـین چاپخانه باال آمدم تا در مـیان ازدحام مردمـی که در حال رفت و آمد بودند ، شایـد

بتـوانم سهمـی از هوای آزاد خیابان داشتـه باشم و دوباره به آن دخمه باز گردم . وانت بار برای تخلیه کـاغذ

درست روبروی چاپخانه پارک کرده بود و راننده به بچه ها در تخلیه کـاغذ ها کمک مـی کرد . مقابل دیوار

چاپخانه را دو دستفروش بساط کرده بودند که سمت راستش آقای فری با پهن کردن پارچه برزنتی لباس

مردانه وارداتی مـی فروخت و در سمت چپ آقا خانف کتابهای دست دوم را به کمتر از نصف قـیمت حراج

کرده بود . کـار و بار آقا فری پر رونق تر از آقا خانف بود ضمناً آدمهایی که در کنار بساط کتابفروشی

خانف مـی ایستادند و به عنوان کتابها زل مـی زدند بیشتر از آن دیگری بود اما پولی که خرج مـی شـد به

کـاسه مسی آقا فری ریختـه مـی شـد . خـودم یکی ، دو تایی کتاب از خانف خریـده بودم و با او سالم و

علیکی هم داشتم . خانف روی چهار پایه نشستـه بود و کتابی در دست داشت و اینطور که به نظر مـی رسیـد

غرق مطالعه بود . صدای ماشین چاپ در هیاهویی که فروشندگـان به راه انداختـه بودند گم مـی شـد ؛

 اگر امروز نبری فردا پشیمون مـیشی !

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان