برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان خالکوبی pdf از دنیا.ا.ص با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان دنیا.ا.ص مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه

خلاصه رمان:

ساره در خانواده ایی زندگی مـیکند که در آن خانم خانه یا همان حج خانم همه کـار خانه است . مادر به ساره اصرار مـیکند خـواستگـارش را بپذیرد . خـواستگـاری که فقط برای اینکه ازدواج کرده باشـد به خـواستگـاری ساره آمده بدون هیچ عشقـی ، ساره نمـیپذیرد و غرّ غرّهای حاج خانم را مـیشنود. ساره دانشجو و مربی شنا بود و عمه ایی دارد که…

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان