رمان

دانلود رمان حروف سربی pdf از tt.raha با لینک مستقیم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان حروف سربی pdf از tt.raha با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان tt.raha مـیباشـد

موضوع رمان : عاشقانه/اجتماعی

خلاصه رمان حروف سربی

گندم دختری که خـونه ی عموش بزرگ شـده باوجود داشتن پدر…

دختری که از لحاظ جسمـی بزرگ شـده اما عقلی مثه یه دخترکوچک ساده است و

همـین سادگی باعث مـیشـه تا زندگیش به بازی گرفتـه بشـه..

عاشق مـیشـه اما…..ایا گندم با جبر سرونوشت بزرگ مـیشـه؟…

رمان متفاوتیه…

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان پیچک های وحشی

قسمت اول رمان حروف سربی

با ورودش همه برمـی خیزند،پوزخندی که رو لبهایم مـی نشیند از آن قهوه ای که آخرین روز در

کـافه رِدمون خـوردیم خیلی تلخ تراست!بفرماییـدی که از بین لبهای پهن و صورتی اش بیرون مـی

زند سخت است، هرچند آهستـه بیان مـی شود!

تکیه مـیـدهم به پشتی چوبیِ صندلی ام وخیره مـیشوم به

قدمهای آرام اما مقتدرانه و با غرورش که به سمت جایگـاهش مـیرود.نگـاهم قفل مـی شود روی

کفشـهایش

چرم مات از همـینجا هم مـیتـوانم مارکشان را تشخیص دهم.. پشت مـیزش قرار مـیگیرد ،پوشـه ی

قرمز رنگ پالستیکی را باز مـیکند و کـاغذی بیرون مـی کشـد . سرسری یک نگـاه به اسامـی روی

برگـه مـیندازد و دستانش را تکیه گـاه بدنش مـیکند .

خم مـیشود و مـیزِ بیچاره زیر سنگینیِ هیکل پُر و مردانه اش جیـــــر صدا مـیـدهد!

مراسم معارفه را شروع مـیکند. از خـودش مـیگویـد از اینکه پنج سال پیش خـودش هم روی همـین

صندلیها درس خـوانده و از همـین کـالس و تختـه به اینجا رسیـده .

خـودش را مدیون استادسپهر زاد مـیـداند که پدرانه حمایتش کرده از همه چیز و از همه جا

مـیگویـد از دوران دانشجوییش و بیشتر از همه ،از استادی که همـیشـه الگویش بوده حرف مـی زند
.
کل کـالس بدون آنکه صدایی در بیاورند، محو صحبت کردن استاد خـوش تیپ و جذاب۹۲ ساله ی

مشـهور دانشگـاه هستند. دستِ راستم را باالا…

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا