برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان بی هوا دل سپردم pdf از زهرا اسدی با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان زهرا اسدی مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه

خلاصه رمان:

یه دخترشیطون و مغرور که تـونازونعمت بزرگ شـده بایه برادر متعصب اسم این دختر رها و اسم برادرش روهامه.
این دخترخانوم مافقط فکرتفریح و خـوشگذرونیش بارفیقاش و خانوادشـه هیچ دوست پسریم نداشتـه و نداره و ازجنس پسروعشق بیزاره و عشق رو پوچ و مسخره مـیـدونه اماخبرنداره که خـودش بدجور غرق عشق مـیشـه
تاعاشق نشی نمـیفهمـی عشق چیه و برات یه کلمه نامفهومـیه بایـددرگیرش شی و باهاش سروکـارپیـداکنی بعدکلمه عشق برات جامـیفتـه
عشق که خبرنمـیکنه مـیکنه ؟
بدون اینکه بخـوای مـیبینی دلتـوباختی عاشق شـدی
حالاسرنوشت دخترقصه ماچی مـیشـه..؟
بریم سراغ پسری که قراره تـومسیرزندگی رهاقراربگیره
یه پسرفوق العاده مغرور و غیرتی
این پسرچه زخم ها و نیش هایی به رهامـیزنه
اسم این آقاپسرمغرورآرسامه
کلکل ها دعواها و ماجرایی زیادی بین این دوشخص پیش مـیاد
اماآخرچی مـیشـه؟؟
سرنوشت چه خـوابی براشون دیـده…؟

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان