رمان

دانلود رمان به من فرصت بده pdf از مسیحه زادخو با لینک مستقیم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان به من فرصت بده pdf از مسیحه زادخـو با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان مسیحه زادخـو مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه 

خلاصه رمان:

 پشت شیشـه ایستادم و داشتم نگـاه مـیکردم هنوزایستاده بودم هنوزنیومده بود چادربه سختی روی سرم نگـه مـیـداشتم

چندبارافتاددوباره سرم کردم اوم…بابام اومد ..بالباس راه راه …دل بیچارم تاب وتحمل نداشت بااین وضعیت ببینمش

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا