برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان بغض های هر شب من pdf از م.طباطبایی لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان م.طباطبایی مـیباشـد

موضوع رمان: عاشقانه

خلاصه رمان بغض های هر شب من

این داستان درباره دختری از تبار غیرت و عشق به نام تـووشیار که در سرزمـین پدری زندگی مـیکنه و

به خاطر کـار پدرش به تـهران مـیاد و با وجود عشقـی که در دل داره دچار هیاهویی در اصارت و

 حضور این دختر همـیشـه برام هیجان آور بود ، بودنش تمام مشکلات و از یادم مـیبرد…

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان شیرینی گناه

قسمت اول رمان بغض های هر شب من

 از دعوای شـدیـد پدرم که اصل موضوع سر گوش دادن حرف های مهشیـد و

مخفی کـاری که تصمـیم به انجامش داشتم و نشـد و قسمتم کتک های پدرم شـد ، که مصادف با هفتـه پیش بود ؛

تا حالا نه با اون ملاقاتی داشتم و نه خبری ازش که با ملاقات دوباره اش و لبخند

همـیشگیش تمامشو از یاد بردم اهستـه نگـاهی به بیرون در انداختم و با خیال راحت

که هنوز پدرم فکر برگشتن به سرش نزده در و اروم بستـه امو پشت سر مهشیـد

راه افتادم همچین با ذوق از اتفاقایی که تـو این چند روز افتاده بود ؛ برام صحبت مـیکرد

که دلم نمـیخـواست حتی در جواب حرف هاش حرفی بزنم و فقط برای تاییـدشون

سر تکون مـیـدادم همون طور که روی مبل چوبی گوشـه حیاط چاییشو قلپ قلپ

سر مـیکشیـد از حرفای جدیـد جلسات هفتگیشون مـیگفت

– هفتـه پیش که اقا ت یهو سر رسیـد و نذاشت یواشکی بیای جلسه هفتگی رو ببینی

حد اقل امروز بیا خیلی خـوش مـیگذره انقدر ادم مـیاد که نگو

– -وای نه هنوز بدنم درد مـیکنه در ضمن اصلا دلم نمـیخـواد اقام دوباره عصبانی بشـه

و همون طور اروم دستمو روی بازوم تکون مـیـدادم نگـاهی به سیاهی کمرنگ روی…

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان