برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان بدنام pdf از کورال با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان‌ کورال مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه

خلاصه رمان:

دختری که بعد از چند هفتـه گم شـدن، تـوی یک مسافرخـونه پایین شـهر پیـدا مـیشـه با این اوصاف که چیزی رو به یاد نمـیاره، کسی رو نمـیشناسه، و تنها اسمـی که مدام روی لب هاش تکرار مـیشـه اسم مبینه. مبینی که نه خانواده ش و نه نزدیکـانش از وجودش اطلاعی نداشتـه و ندارند

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان