رمان

دانلود رمان اتاق کاهگلی pdf سروش.م با لینک مستقیم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان اتاق کـاهگلی pdf سروش.م با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان سروش.م مـیباشـد

موضوع رمان:عاشقانه/ترسناک

خلاصه رمان اتاق کـاهگلی

بر اساس رویـداد های واقعی هست موضوع اصلی هم واقعیه یک اتاق کـاهگلی که

هر کسی در اون اقامت مـیکنه اتفاق های بدی براش مـی افتـه یک اتاق نفرین شـده

با اتفاق هایی که قبل و بعدش مـی افتـه

رمان بسیار جالب با قلم قوی پیشنهاد مـیکنم حتما دانلود کنیـد///

دانلود رمان عرق سگی از مسیحه زادخـو

بخش اول رمان اتاق کـاهگلی

ترسیـده بود مـی دویـد پاهایش درد گرفتـه بود

در مکـانی شبیه جنگل است اطرافش فقط درخت مـی

دیـد به نظر مـی امد کسی دنبالش کرده فقط یک نفر نبود

چند نفر بودند به قصد کشتن دنبالش مـی

کنند هر لحظه ترسش بیشتر مـی شـد و از مـیان درخت ها مـی گذشت

داد و فریاد مـیزد و درخـواست کمکمـی کرد همه جا بودند

چهره شان معلوم نبود به مـیان درخت ها پناه مـی برد ، اما امن نبود هیچ جا

امن نبود به درختی تکیه داد و نفس نفس زد .

.. رنگش پریـده بود و مثل گچ سفیـد شـده بود دستانش مـیلرزیـد

مانند سایه هاي سیاهی از اطرافش رد مـی شـدند ..

. به درخت تکیه داده بود و محکم چسبیـده بود

کمـی استراحت کرد از خستگی نفس هاي عمـیق و کوتاهی مـی کشیـد

دستش را روي پیشانی اش کشیـد

انگـار دیگر اتفاقـی نیوفتاد خیالش آسوده شـد

از پشت درخت ، دست بزرگ و سفیـد رنگی به سمت صورتش

آمد پنجه هایش را به گونه ها و لپش کشیـد از درخت دور شـد

پشت درخت نگـاه کرد چیزي ندیـد

هیچ کسی نبود صورتش زخمـی شـده بود

و از جاي پنجه ها خـون مـی آمد

پشت سرش صداي خرناس و

نفس کشیـدن شنیـد بیشتر لرزش گرفت ترس مالکش شـده بود

چانه ها و لب هایش هم

 

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا