برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان آخرین برگ روی دیوار pdf از لیلا حمـیـد با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان لیلا حمـیـد مـیباشـد

موضوع رمان : عاشقانه

خلاصه رمان آخرین برگ روی دیوار

دختری آزاد و امروزی بعد از مرگ ناگـهانی پدر و مادرش اجبار مـی‌یابد تا

رسیـدن به سن قانونی و هجده سالگی با خانواده متحجر و

مقتدر پدربزرگش زندگی کند؛ در ساختمانی با سه پسر جوان

تقابل فرهنگـها و نگرشـها….

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان ازدواج من لیلا حمـیـد

قسمت اول رمان آخرین برگ روی دیوار

نگـاهی به کلونی دخترها انداخت و به سمتشان رفت .نزدیک که رسیـد متـوجه حضورش شـدند و

صحبتشان را قطع کرده و به طرفش برگشتند .سریبه نشانه ادب خم کرد و لبخندی به همه زد اما

دختر سیاهپوش نشستـه روی صندلی سفیـدفایبرگـالس را مخاطب قرار داد:

تسلیت مـیگم خانم فخار .من همـین امروز فهمـیـدم .دختر در اولین روز ترم جدیـد زیاد تسلیت شنیـده

بود و کسلتر از آن بود که بتـواند آداب اجتماعی رارعایت کرده و بدون بروز حس خستگی صحبت

کند: تشکر .کمـی این پا و آن پا کرد و گفت: راستش مطلب مهمـی پیش اومده که بایـد بهتـون

بگم؛ تنها!نگـاهی به کلونی دخترها انداخت و به سمتشان رفت .

نزدیک که رسیـد متـوجه حضورش شـدند وصحبتشان را قطع کرده و به طرفش برگشتند .سری

به نشانه ادب خم کرد و لبخندی به همه زد امادختر سیاهپوش نشستـه روی صندلی سفیـد

فایبرگـالس را مخاطب قرار داد: تسلیت مـیگم خانم فخار .من همـین امروز فهمـیـدم .

دختر در اولین روز ترم جدیـد زیاد تسلیت شنیـدهبود و کسلتر از آن بود که بتـواند آداب اجتماعی را

رعایت کرده و بدون بروز حس خستگی صحبتکند: تشکر .کمـی این پا و آن پا کرد و گفت:

راستش مطلب مهمـی پیش اومده که بایـد بهتـونبگم؛ تنها!باشند و به خاطر خط قرمزهای اخالقـی دانشکده

مجبور به رعایت یک سری نکـات ….

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان